loading...
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
24 maja 2024

Małżeństwo

06 sierpnia 2020r. Odsłon: 949

 

 

Sakrament Małżeństwa:

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KPK 1055, KKK 1601).

Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... "Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy.

Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych.
Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej" (KKK 1603).

Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch (Tertulian, Ad uxorem, 2,9).

 

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

 

  • Narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedmałżeński.
  • Rezerwacji terminu ślubu można, dokonać w biurze parafialnym.
  • Rezerwację terminu należy potwierdzić najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem.
  • Brak potwierdzenia jest równoznaczny ze skreśleniem rezerwacji bez powiadomienia narzeczonych!

 

Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:


• • • a) dowody osobiste,
• • • b) świadectwa chrztu św. (z datą ważności do 6 miesięcy),
• • • c) zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (tylko w przypadku jeśli na świadectwie chrztu nie ma
          wpisu o bierzmowaniu),
• • • d) zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
• • • f) w przypadku gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii należy koniecznie mieć zgodę na
          przygotowanie do małżeństwa i pobłogosławienie związku od ks. proboszcza parafii zamieszkania
          narzeczonego lub narzeczonej,
• • • g) w przypadku pary związanej cywilnym związkiem należy przedstawić odpis aktu małżeństwa cywilnego z
          Urzędu Stanu Cywilnego

 

Dokumenty w USC:

• • • a) przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno – prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem, ponieważ dokumenty te są ważne  6 miesiące
• • • b) zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne a po ich wygłoszeniu odbierają je i przynoszą do biura parafialnego,
 

Spowiedź św. narzeczonych:

• • • a) pierwsza – niedługo po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,
• • • b) druga - bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed),
• • • c) przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest, to spowiedź
          przedślubna.

Potrzebne informacje zawsze można uzyskać w biurze parafialnymParafia Rzymkat.
p.w. Chrystusa Króla Wszechświata

73-110 Stargard, ul. J. Nowakowskiego 2

Nr konta parafialnego: 23 1600 1462 1853 7562 9000 0001

Kancelaria parafialna czynna w: Wtorki 9:00-10:00 / Środy i czwartki 16:00-17:00.

Droga do naszej parafii

mapa