loading...
Rok liturgiczny: B/II
Święto Św. Marii Magdaleny
22 lipca 2024

Bierzmowanie

06 sierpnia 2020r. Odsłon: 1474

 
ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA DLA KLAS ÓSMYCH
w parafii p.w. św. Chrystusa Króla w Stargardzie
w roku szkolnym 2023/2024

1. Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca wiarę, a więc niedzielną Mszę Świętą, spowiedź, Komunię Świętą, modlitwę i prowadzenie moralnego życia zgodnie z nauką Kościoła. Brak tych warunków oznacza brak dojrzałości życia chrześcijańskiego wymaganego do przyjęcia sakramentu.

2. Kandydat do sakramentu bierzmowania ma dawać świadectwo chrześcijańskiego życia w swoim środowisku: w rodzinie, szkole, parafii. Potwierdzone informacje o stylu życia niezgodnym z nauką Kościoła będą powodem przełożenia przygotowania na kolejny rok.


3. Konieczny jest udział w niedzielnej Mszy Świętej, regularna spowiedź, udział w nabożeństwach (różaniec, gorzkie żale, majowe), oraz katechezie szkolnej.


4. Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego udział w naukach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania (jedno spotkanie w miesiącu). Terminy spotkań i podział na grupy zostanie podany na początku października. Nieobecność na spotkaniach oznacza, że kandydat rezygnuje z przygotowania do bierzmowania.


5. Kandydat po Mszy Świętej, udziale w nabożeństwie oraz spowiedzi otrzymuje podpis księdza lub pieczątkę do otrzymanego indeksu. Także poza swoją parafią.


6. W czasie przygotowania do bierzmowania obowiązuje kulturalne zachowanie zwłaszcza w czasie Mszy Świętej, na naukach w grupach i katechezie szkolnej. 


7. Termin bierzmowania zostanie podany w połowie marca.


8. Osoby ochrzczone poza naszą parafią proszone są o dostarczenie zaświadczenia ad sacra z parafii swojego chrztu. Natomiast osoby mieszkające poza naszą parafią proszone są o dostarczenie zgody na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.


9. Wszystkie bieżące informacje będą podawane w ogłoszeniach oraz na parafialnym profilu na facebooku (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Stargardzie. Ewentualna zmiana terminu spotkania w grupach będzie podana smsem na numer podany w deklaracji.


10. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. MARCIN Bińkowski TChrParafia Rzymkat.
p.w. Chrystusa Króla Wszechświata

73-110 Stargard, ul. J. Nowakowskiego 2

Nr konta parafialnego: 23 1600 1462 1853 7562 9000 0001

Kancelaria parafialna czynna w lipcu i sierpniu: Pn-Pt po wieczornej mszy św. ok. 19:30

Droga do naszej parafii

mapa