OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

23.11.2014 : Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
- Odpust Parafialny -


Święto Chrystusa Króla Wszechświata

  1. - Najserdeczniejsze podziękowanie dla wyjątkowego Gościa
        – ks. Leszek Kryża Chrystusowiec z Warszawy – jest
        z ramienia Episkopatu Polski Dyrektorem dla Agendy
        koordynującej i wspierającej duszpasterska posługę księży
        na szeroko rozumianym Wschodzie – Ukraina, Białoruś,
        Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Gruzja, Armenia
        i Inne.
        Dziękujemy za odpustową naukę dzisiaj głoszoną.
        Dziękujemy za piękne rozważania.

        Podziękowanie dla Księży za tak cenną obecność, która wyraziła się w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii
        a więc za dar modlitwy.

        Podziękowanie serdeczne dla Chóru Parafialnego św. Cecylii pod dyrekcja p. Marii Pyry.
        Podziękowanie dla naszej wspaniałej i pięknej Diakonii Muzyczno – wokalnej – za uświetnienie Odpustowej
        Uroczystości, podziękowanie Ministrantom lektorom, dziewczęcej diakonii liturgice, p. organiście Wojciechowi.
        Podziękowanie za przygotowanie świątyni na dzisiejszą uroczystość.
        Podziękowanie wszystkim uczestnikom – obecnym tu Parafianom i miłym Gościom – aplauz dla wszystkich
        wymienionych!

        ŻYCZENIA

        Na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – na Dzień Święta całej naszej parafii,
        na Dzień Odpustu kierujemy do Parafian i miłych Gości serdeczne pozdrowienia i życzenia.
        Niech Chrystus Król – Pan i Zbawiciel prowadzi i umacnia każdego i każdą z Was, każdą rodzinę
        i Parafię naszą.
        Króluj Panie Jezu w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie!


  2. - Do życzeń dzisiaj dołączona niespodzianka na okoliczność Święta Parafii – zapraszamy wszystkich
        uczestników Mszy św. do nowej – prawie wykończonej już Sali Parafialnej.
        Proszę śmiało wejść, rozejrzeć się zobaczyć, na co poszły ofiarowane przez Was pieniądze.
        Wszystkim ofiarodawcom chce najgoręcej podziękować.
        Oto księga Ofiarodawców – darczyńców.
        Każda ofiara złożona na budowę została tu skrupulatnie odnotowana, także oczywiście wpisana w kartę
        kolędową.

  3. - Podziękowania: chce w dzisiejszą uroczystość przywołać jeszcze jedna grupę osób – ludzi o wielkich sercach
        – zdolnych do ofiarnej i bezinteresownej pracy dla innych.
        Mam na myśli członków Rady Parafialnej.
        To znakomite osoby.

        Podziękowanie za rzetelną pracę dla wszystkich ekip na budowie - szczególnie ekipie p. Stanisława Filipka.
        Chce też podziękować p Rysiu Samsonik, p. Lech Konieczka, p. Olek Kasprzak p. Tomasz Szatkowski.

        Podziękowanie za sprzątanie Domu Parafialnego po pracach budowlanych - wczoraj przez kilka godzin
        – wykonywało to kilka osób z rady, z Caritasu, także młodzież z Woluntariatu.

        Podziękowanie serdeczne za upieczone i przyniesione ciasta świąteczne – bardzo się przydadzą
        po Sumie Parafialnej tj. o godz. 13.30.

  4. - Uroczysta Suma Odpustowa koncelebrowana z udziałem zaproszonych Gości o godz. 13.00.
        Serdecznie zapraszamy na Koncert - tuż po Sumie, czyli o g 14.30 – niespodzianka i odpustowy
        prezent dla Parafian i Gości - Koncert zespołu Wokalno muzycznego „Impuls”.


  5. - Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej:

        Ostatni tydzień roku liturgicznego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej został zaproponowany,
        jako czas Szkoły Słuchania Słowa Bożego.
        Zachęcamy, aby w tym tygodniu sięgać po Biblię i czytać teksty z Pisma św.
        W tym tygodniu biblijnym we środę zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego po Mszy św. wieczornej
        o godz. 18.30.
        Wszystkich, którzy są zainteresowani zawiązaniem Kręgu Biblijnego zapraszam – środa g. 18.30.


  6. - W Filmowym Klubie Seniora jutro o godz. 16.00. Film „Św. Paweł z Tarsu”.

  7. - Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich serdecznie zaprasza kolejarzy i wszystkich
        na Mszę św. z okazji Patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej na – 25 listopada 2014 o godz. 18.00 do
        Kościoła Bożego Miłosierdzia.

  8. - Przed nami ostatnie dni listopada- serdecznie zapraszamy na „Wypominki" – codziennie o g. 17.30.
        Dzisiejsze Wypominki o g. 17.00 - będą połączone z Nabożeństwem ku czci Chrystusa Króla.

  9. - W dzisiejszą niedziele także można jeszcze otrzymać formularze na wypisanie Wypominek Rocznych
        za swych zmarłych - na stoliku przy Wspominkowej urnie.

10. - Czasopisma – gazety katolickie – przechodzą pod zupełną kuratele Caritasu
        tzn. będzie je można nabyć czy odbierać w prenumeracie – jak również uiścić należność w kąciku Caritasu
        przy wyjściu z kościoła.
        Od przyszłej niedzieli – świece wigilijne, kartki świąteczne.

11. - Opłatek Wigilijny – członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Caritasu będą roznosić po
        Parafii Opłatek Wigilijny - od 01 grudnia 2014 tj. w przyszły poniedziałek.
        Codziennie będą starali się dotrzeć do domów i mieszkań od g. 16.30 do 19.30.
        Wszelkie datki przy tej okazji złożone zasilają fundusz budowy Domu Parafialnego.

12. - Od najbliższej niedzieli 30.11.2014 - rozpoczynamy czas ADWENTU, czas
        oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
        Codzienne Roraty będą o godz. 6.30 rano.

        Pozostałe Komunikaty Ks. Arcybiskupa…....