OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

17.04.2014 : WIELKI CZWARTEK


- Zapoznaj się z możliwością spowiedzi w okresie WIELKIEGO TYGODNIA.
- Zapoznaj się z planem prowadzonej ADORACJI w TRIDUUM PASCHALNE.

  1. - Dziękujemy za tak piękne wyrazy pamięci, za życzenia przekazane teraz osobiście czy pocztą czy też
        przez internet – dziękujemy gorąco!
        Za te życzenia tak serdecznie przed chwilą wypowiedziane przez przedstawicieli grup parafialnych, za wiersze,
        piosenki, kwiaty, wszelkie oznaki życzliwości, zrozumienia i wsparcia.
        Prosimy o modlitwę za nas.

  2. - Serdeczne podziękowanie za udział w dzisiejszej Liturgii Wieczerzy Pańskiej.
        Podziękowanie dla ks. Rektora prof. Andrzeja Łysego Chrystusowca za wygłoszone Słowo, podziękowanie
        dla Radnych z Rady za udział w obrzędzie obmycia nóg, podziękowanie dla Ministrantów, lektorów,
        Diakonii Liturgicznej, Chóru Parafialnego, Diakonii Małżeństw, która się rozwija, bo p. Renata dołączyła
        – za tak współtworzenie piękna Liturgii Wieczerzy Pańskiej.

  3. - A przed nami wieczór, który niech będzie pełen modlitwy i wdzięczności za dar Eucharystii
        - tego Chleba na życie wieczne.
        Adoracja prowadzona przez Młodzież:
        – do godz. 21.30, następnie jeszcze pół godz. w ciszy i zakończenie o 22.00.

        ZAPRASZAMY!!

  4. - Jutro WIELKI PIĄTEK.
        Prosimy o zachowanie postu ścisłego cały dzień.
        Tutaj w świątyni – rano o godz. 7.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Jutrznia,
        czyli modlitwa Brewiarzowa.
        Przez cały dzień okazja do modlitwy – Pan Jezus czeka w Ołtarzu Adoracji.
        Okazja też do spowiedzi od g. 8.00 do 17.30.
        Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: 9.00 i 17:15. Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00.

        Adoracja przy Bożym Grobie:
        20.00 – 21:00 – Diakonia Małżeństw
        21:00 – 22.00 - Chór Parafialny – Rada Parafialna + Kolejarze
        22.00 - GORZKIE ŻALE I Zakończenie adoracji.

  5. - W WIELKĄ SOBOTĘ adoracja przy Bożym Grobie przez cały dzień.

        Możliwość spowiedzi od g 8.00 do 16.00.
        Świecenie pokarmów od 10.00 do 15.00 – co pół godziny.
        Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.

Dokładny Program Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych:

        Wielki Czwartek - 17.04.2014:

        - 7.00 – Jutrznia – Modlitwa Brewiarzowa
        - 18.00 - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Prezentacja lektorów.
        - Czuwanie modlitewne – do g. 22.00

        Wielki Piątek - 18.04.2014:

        - o g. 7.00 Jutrznia – Modlitwa Brewiarzowa
        - o godz. 9.00 - Droga Krzyżowa
        - o godz. 15.00 – Koronka i Nowenna – do Bożego Miłosierdzia
        - o godz. 17.15Parafialna Droga Krzyżowa
        - o godz. 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
        - CZUWANIE MODLITEWNE
        - o godz. 22.00 Gorzkie Żale – Trzy Części

        Wielka Sobota - 19.04.2014:

        - 7.00 Jutrznia – Modlitwa Brewiarzowa
        - 8.00 – 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
        - 10.00 - 15.00 poświęcenie pokarmów - co pół godz.
        - o godz. 19.00 – Liturgia WIIGILI PASCHALNEJ.

        NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 20.04.2014:

        - Rezurekcja o godz. 6.00.
        - Msze św.: o godz. 8:30; 10:00; 11:30; 13:00, i 18:00

        PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 21.04.2014:

        - Msze św.: 6:45; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 18:00