OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

01.01.2014 : Świętej Bożej Rodzicielki


  1. - Dzisiejsza Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest ostatnim dniem oktawy Bożego Narodzenia.
        To też pierwszy dzień Nowego Roku 2014 - to także Światowy Dzień Modlitw o pokój.
        Papież Franciszek w Orędziu na Nowy Rok gorąco prosi o tę modlitwę.

  2. - W niedzielę 05.01.2014 - g. 19.00 - Wspólne kolędowanie – zapraszamy wszystkich, najpierw zaśpiewają
        zespoły, chór, dzieci, a potem wszyscy obecni.

  3. - W poniedziałek 06.01.2014 przypada Uroczystość OBJAWIENIA PANSKIEGO, czyli tradycyjnie nazywane
        Święto TRZECH KRÓLI.
        Jest to święto obowiązkowe tzn. jest obowiązek uczestnictwa we Mszy św. - Msze św. w porządku niedzielnym.

  4. - W tym dniu tj. 06.01.2014 wieczorem o g. 19.00 – w kościele przedstawienie Jasełek i recital
        kolęd i pastorałek w wykonaniu znakomitej wokalistki.

  5. - BIURO PARAFIALNE do końca stycznia czynne:

        Wtorek - 9.00 – 10.00
        Środa - 16.00 – 17.30
        Czwartek - 9.00 – 10.00.

  6. - Trwa wizyta kolędowa w naszej Parafii.
        Przyjęcie księdza jest zewnętrznym wyrazem wiary, jest znakiem więzi ze wspólnotą wierzących, z księżmi,
        jest znakiem troski o Parafię, o wiele dziel prowadzonych przez Kościół.
        Przyjecie kolędy to forma wyznania wiary.
        Natomiast nieprzyjęcie księdza po Kolędzie – jest zawsze jakimś publicznym odrzuceniem Kościoła,
        jego misji i nauki.

        PROGRAM KOLĘDY:

        02.01.2014 Czwartek – od godz. 15.00

        1. Rumuńska 9 ABC
        2. Rumuńska 9 DEFG
        3. Rumuńska 3 ABC
        4. Bułgarska 1-8

        03.01.2014 Piątek – od godz. 16.00

        1. Bułgarska 9 ABCD
        2. Bułgarska 9 EFG
        3. Węgierska 4 ABC
        4. Węgierska 5 ABCD

        04.01.2014 Sobota – od godz. 15.00

        1. Czeska 1-5 (domki), 9 AB
        2. Węgierska 6 ABC
        3. Węgierska 7 ABCD
        4. Węgierska 8 ABC

        Dokładny PLAN KOLĘDY - kliknij TU!!!

  7. - ŻYCZENIA.

        TO DLA NAS WSZYSTKICH NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL.
        Przyjmijmy Miłość Bożą do naszych domów i do naszych serc na cały Nowy Rok Pański 2014.
        Życzymy Drogim Parafianom i miłym Gościom - Bożego błogosławieństwa!
        Niech w tym całym Nowym Roku - Światłość Świata oświeca wszelkie ciemności, niech oddala
        zwątpienie w sprawach wiary a zniechęcenie w życiu religijnym.
        Niech umacnia w nadziei.
        Piękny tekst z Księgi Liczb dedykujemy, jako życzenia: „Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
        niech Cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem”.
        - Szczęść Boże.