OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

06.10.2013 : Dwudziesta siódma Niedziela zwykła


  1. - Piękny Jubileusz obchodzi Zespół Szkół Budowlano Technicznych znajdujący się na terenie naszej Parafii.
        Z okazji 50-cio lecia Szkoły ślemy wyrazy serdecznych życzeń i pozdrowień.
        Niech Boża światło towarzyszy Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i niech napełnia serca i myśli
        młodzieży.
        W Dzień Złotego Jubileuszu będziemy modlić się za całą Społeczność Szkoły i wszystkich Parafian także
        zapraszamy – 11 października 2013 tj. piątek – g. 8.00 – Msza św. Dziękczynna w naszym kościele.

  2. - Najbliższa niedziela to Dzień Papieski „ Jan Paweł II – Papież Dialogu”.
        W tym dniu w całej Polsce odbywa się zbiórka na Fundusz Trzeciego Tysiąclecia.
        Środki te są przeznaczane na pomoc w kształceniu dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i środowisk.
        W naszej parafii akcję te przeprowadzi młodzież z KSM i grup młodzieżowych.
        Obchody Dnia Papieskiego w naszej Parafii będą miały następujący przebieg:
         - Suma Parafialna dziękczynna za Osobę – życie i dzieło błogosławionego Jana Pawła II.
         - Różaniec z błogosławionym Janem Pawłem – g. 17.00
         - Po Mszy wieczornej Apel - przy pomniku papieskim.

  3. - Z okazji Dnia Nauczyciela składamy wszystkim, którzy trudzą się wychowaniem i wykształceniem
        dzieci i młodzieży wszelkich Bożych łask – Bożego światła, wytrwałości, zdrowia.
        Zapraszamy serdecznie wszystkich nauczycieli, wychowawców, panie katechetki na Mszę św.
        13.10.2013 - tj. w najbliższą niedzielę na godz. 18.00.


  4. - Różaniec:

         - dla wszystkich – codziennie o g. 17.30. W niedzielę o 17.00
         - dla dzieci – wtorek i piątek - 17.00 - zapraszamy!!!!

  5. Spotkania organizacyjne przed planowanymi pielgrzymkami > Pielgrzymka na Jasna Górę na Czuwanie za
        Polonię świata
– spotkanie w najbliższą niedzielę po Mszy na 18.00, kto nie może na te godzinę,
        to krótka informacja po Mszy św. na 13.00.
         - Pielgrzymka do Lichenia – informacje na ten temat w przyszłą niedzielę po Sumie tj. ok. 12.30.
         - Pielgrzymka do Ziemi Świętej - 13 października 2013 - tj. niedziela po Sumie o godz. 12.30.
         - Jest planowana pielgrzymka na Kanonizacje Jana Pawła II.

  6. - Zawiązujemy Grupę Młodzieżowego Woluntariatu – taki oddział Caritas w grupie wiekowej młodzieży
        Licealnej i Gimnazjalnej – zapraszamy na pierwsze spotkanie – już w piątek o godz. 19.00.

  7. - Spotkanie dziewczęcej Diakoni Liturgicznej – dzisiaj o godz. 19.00.

  8. - Wznawiamy projekcje filmowe w naszym Parafialnym Filmowym Klubie – zapraszamy już jutro
        tj. poniedziałek o godz. 16.00.
        Na film pt. „Apokalipsa”.

  9. - Wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego – wspólne rozważanie tekstów biblijnych
        – proponujemy wtorki po Mszy św. wieczornej, czyli g. 18.30.
        Będzie prowadził ks. profesor.
        - Zapraszamy każdego, kto chce cokolwiek zrozumieć ze Słowa Bożego.

10. - W najbliższą niedzielę będą już wyłożone karty wypominkowe na Listopadowe Wypominki.

11. - Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa będzie przeprowadzone w naszej Parafii od 10 listopada 2013.
        Początek na Mszy św. o g. 18.00 w dniu 10 listopada 2013 - tj. niedziela.