OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

18.11.2012 : XXXIII Tydzień Zwykły


  1. - Powitanie o. misjonarza Wiesława Pietrzaka SCJ - kapłana ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca
        Jezusowego
.

  2. - MISJE ŚWIĘTE!!!!

        Słyszeliśmy w Bożym Słowie o „czasie ostatnim”: „ W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia – każdy, kto
        się okaże zapisany w księdze.
        Wielu zaś co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie,
        ku wiecznej zatracie. Mądrzy świecić będą jak blask sklepienia”
Prorok Daniel
        W Roku Wiary – zapraszamy Was, Drodzy na niezwykłe spotkania z Panem Bogiem jakimi są Misje Święte
        w naszej Parafii. Nasz Pan i Zbawiciel przypomina: „Czas ucieka, a wieczność czeka!”
        Czy nie uśpiłeś swojej czujności nie tylko codziennymi zajęciami, ale przede wszystkim różnym grzechami;
        pychą, zarozumiałością, zatwardziałością serca, obojętnością, niewiarą i lekceważeniem swoich
        chrześcijańskich obowiązków?
        Zamiast spodziewanego szczęścia rodzi, to poczucie niepewności, zmęczenia, osamotnienia i głębokiego
        zawodu.
        Kościół, który otrzymał od Chrystusa misję głoszenia Dobrej Nowiny, pragnie prowadzić do Dobra, Prawdy
        i Zbawienia Tym wyjątkowym czasem odkrywania tego, otrzymywania tego jest czas Misji Parafialnych,
        – które będziemy przeżywać od dzisiaj do uroczystości Odpustowej Chrystusa Króla Wszechświata.
        Witam najserdeczniej Ojca Wiesława Pietrzaka – Sercanina.
        Ma olbrzymie doświadczenie rekolekcyjne, jest znakomitym kaznodzieją i głosicielem Dobrej Nowiny.
        Oddaje Ojcu Parafię naszą we władanie.
        Niech Ojciec prowadzi nas, umocni Słowem, wiarą i Bożym światłem.
        „Wiara rodzi się ze słuchania”.
        Przyjdźcie zatem aby usłyszeć Dobra Nowinę o Chrystusie Panu, „który nas umiłował i samego siebie
        wydał za nas abyśmy byli zbawieni”.
        Chrystus chce, abyśmy w tym czasie otworzyli MU serca swoje i Jemu je oddali.
        Chrystus chce naszego serca, aby je przemienić w serce pełne miłości i dobroci, sprawiedliwości i prawdy.
        Czyż nie takie serca są potrzebne w naszych domach, w naszych rodzinach w naszej całej parafii,
        w naszej Ojczyźnie?
        W tym wyjątkowym ROKU WIARY - Wszystkich Was, DRODZY - zapraszamy do wzięcia udziału
        w MISJACH ŚWIETYCH.
        PROGRAM … nauki, modlitwa, spowiedź.

  3. - Najbliższa niedziela, to Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.
        Jest to dzień Odpustu w naszej Parafii – centralne święto dla nas.
        Prosimy, aby wszyscy Parafianie skorzystali z tych wielkich Darów Bożych,
        – które Kościół otwiera w dzień Odpustu.
        A wiec najpierw ażeby się przygotować należycie, czyli przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania.
        Spowiedź we czwartek, piątek i sobotę od g. 16.00 do 18.30.
        W czasie misji spowiedź: poniedziałek – wtorek – środa: 17.0019.00.

  4. - W uroczystość Chrystusa KrólaSuma Odpustowa o godz. 13.00.- - - ARCHIWUM OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH: - - -

2010 rok:

Styczeń:    01    03    10    17    24    31

Luty:    07    14    17    21    28

Marzec:    07    14    21    28

Kwiecień:    04   05     11     18     25

Maj:     02     09     16     23     30

Czerwiec:     06     13     20    27

Lipiec:    04    11    18    25

Sierpień:    01    08    15    22    29

Wrzesień:    05    12    19    26

Październik:    03    10    17    24    31

Listopad:    01    07    14    21    28
2009 rok:

Styczeń:    04    11    18    25

Luty:    01    08    15    22

Marzec:    01    08    15    22    29

Kwiecień:    05    12    19    26

Maj:    03    10    17    24    31

Czerwiec:    07    11    14    21    28

Lipiec:    05    12    19    26

Sierpień:    02    09    16    23    30

Wrzesień:    06    13    20    27

Październik:    04    11    18    25

Listopad:    01    08    15    22    29

Grudzień:    06    13    20    27