OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

01.11.2012 : Wszystkich Świętych


  1. - Dzisiaj przypada – 01 Listopada - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
        Jest to uroczystość rangi obowiązkowej – tzn. jest obowiązek uczestnictwa we Mszy św..
        Msze św. w kościele o godz. 6.45; 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.
        Nie będzie Mszy św. na 13.00.
        Natomiast na cmentarzu przy Krzyżu – MSZA ŚW. – GODZ. 13.00.
        Wypominki w naszym kościele o godz. 17.00.


  2. - W piątek – 02 listopada - święto Wszystkich Wiernych Zmarłych.
        Msze św. w naszym kościele o g. 7.00, 12.00 i o 18.00.
        Wypominki w dzień Zaduszny o godz. 17.30.
        Najlepiej naszym zmarłym dopomożemy naszą modlitwa i jak w ich intencji przyjmiemy Komunie św.
        Aby to było możliwe – będziemy służyć spowiedzią i pełnić dyżur w konfesjonale
        w poniedziałek, wtorek i środę przed Wszystkimi Świętymi w godz. od 17.00 do 18.30.

  3. - 02 listopada 2012 - to także Pierwszy Piątek:

        - Odwiedziny u chorych od g. 8.30
        - Msza św. dla Straży Honorowej NSPJ o g. 12.00
        - Po niej Wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00.
        W Roku Wiary pragniemy dać dłuższy czas na modlitwę, adorację Chrystusa Pana w Najświętszej Eucharystii –
        od Mszy św. w południe do Mszy św. wieczornej.
        Najserdeczniej zapraszamy wiec do świątyni.
        - Posługa w konfesjonale od g. 15.00,
        - o g. 17.00 – Nabożeństwo Pierwszopiatkowe dla dzieci
        - o g. 18.00 Msza św. dla uczniów Gimnazjum i młodzieży – wszyscy, ale to wszyscy uczniowie Gimnazjum
        są na tej Mszy św. Stąd innych spotkań w tygodniu nie ma – tylko w piątek: spowiedź
        od godz. 17.30, Msza św. godz. 18.00.
        Po Mszy św. wieczornej ok. 19.00 – zaduszkowe czuwanie modlitewne dla uczniów Gimnazjum, młodzieży
        i wszystkich chętnych.
        Młodzież prowadzi dzisiaj sprzedaż zniczy i za każdego na którego grobie ten znicz zapłonie będzie właśnie
        w dzień Zaduszny modlitwa młodzieży.

        - 03 listopada 2012 - Pierwsza Sobota - o g. 17.00 – zmiana Tajemnic i Nabożeństwo do Niepokalanego
            Serca NMP, modlitwa Różańcowa, następnie Msza św. g. 18.00 - za Bractwo Różańcowe.

  4. - Nasi bliscy zmarli zasługują na pamięć w modlitwie.

        Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to czas pamięci o zmarłych.
        Dla nas, wierzących, najważniejsza jest modlitwa za zmarłych.
        W kościołach i na cmentarzach odprawiane są za nich Msze święte, odmawia się Różaniec.
        Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy
        modlitwie Kościoła w tzw. wypominkach.
        Zmarli nie są przecież anonimowi.
        Każde imię to osobna historia, nieŹpowtarzalny ludzki los.
        I jeżeli ci zmarli czegoś od żyjących oczekują - to na pewno daru modlitwy.
        Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, dziękujemy za dobro przez nich uczynione,
        prosimy o odpuszczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba.
        My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy.
        Powierz więc swoich zmarłych modlitwie Kościoła.
        Rozdajemy wydrukowane formularze do wpisania imion zmarłych - tak zwane Wypominki Listopadowe
        – codzienny Różaniec przez miesiąc listopad, to także Nowenna 9-ciu Mszy zbiorowych w pierwszych
        dniach listopada.
        Karty wspominkowe z ofiarą można składać do Wypominkowej Urny wystawionej w kościele.
        Wypominki Roczne będziemy przyjmować dopiero w listopadzie.

  5. - Ponawiamy zaproszenie dla małżeństw do zakładanej grupy Kościoła Domowego.
        Spotkanie dla zainteresowanych tym kręgiem – najbliższa niedziela g. 19.00.

  6. - W najbliższą niedzielę na wieczornej Mszy św. o g. 18.00 – rozpoczęcie tzw. Kursu Przedmałżeńskiego
        czyli serii konferencji przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa.

  7. - Przypominamy, że w dniach 1-8 listopada można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY.
        Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
        Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
        1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały
        Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz
        w ciągu dnia.
        2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych.
        Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

        Warunki uzyskania odpustu są następujące:
        1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
        2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej
        dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
        3. Spełnienie trzech warunków:
        - spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
        - przyjęcie Komunii Świętej
        - odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

        WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed
        lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.
        Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św.
        i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.


- - - ARCHIWUM OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH: - - -

2010 rok:

Styczeń:    01    03    10    17    24    31

Luty:    07    14    17    21    28

Marzec:    07    14    21    28

Kwiecień:    04   05     11     18     25

Maj:     02     09     16     23     30

Czerwiec:     06     13     20    27

Lipiec:    04    11    18    25

Sierpień:    01    08    15    22    29

Wrzesień:    05    12    19    26

Październik:    03    10    17    24    31

Listopad:    01    07    14    21    28
2009 rok:

Styczeń:    04    11    18    25

Luty:    01    08    15    22

Marzec:    01    08    15    22    29

Kwiecień:    05    12    19    26

Maj:    03    10    17    24    31

Czerwiec:    07    11    14    21    28

Lipiec:    05    12    19    26

Sierpień:    02    09    16    23    30

Wrzesień:    06    13    20    27

Październik:    04    11    18    25

Listopad:    01    08    15    22    29

Grudzień:    06    13    20    27